Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Køge Havn og Skandinavisk Transport Center stormer frem

Køge Havn og Skandinavisk Transport Center stormer frem
Ny undersøgelse konkluderer at aktiviteterne på Køge Havn og Skandinavisk Transport Center (STC) har stor betydning for beskæftigelsen og erhvervsaktiviteten i Køge Kommune, Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland.
Thomas Kampmann, Direktør for Køge Havn og Skandinavisk Transport Center, er en glad mand. Det er ikke mange måneder siden at Køge Havn kunne præsentere et rekordoverskud på 8,3 millioner kroner og nu konkluderer en ny undersøgelse, at Køge Havn og Skandinavisk Transport Center’s betydning i forhold til oplandet er øget betragteligt. På trods af den økonomiske krise i samfundet, har begge enheder forsat skabt arbejdspladser og øget omsætning.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting i samarbejde med Syddansk Universitet, konkluderer, at den samlede beskæftigelse i transport- og logistikklyngen i Køge siden 2008 er vokset med 28 pct., omsætningen med 22 pct., og indkomstdannelse og skattevirkning med hhv. 8 pct. og 9 pct.

Den svimlende stigning i beskæftigelsen afspejler bl.a., at udviklingen i havnens godsomsætning derligger væsentligt over den samlede udvikling på landsplan, som omvendt har haft en nedadgående kurve i samme analyseperiode. Faktisk har Køge Havn i 2013 omsat tæt på 2 mio. tons gods, hvilket er mere end en fordobling af godsomsætningen siden 2000. På transportcenteret står det ligeledes fornemt til, hvor stigningen i beskæftigelsen kan tilskrives, at nye virksomheder har etableret sig og at de eksisterende virksomheder har udvidet deres aktiviteter.

De mange tons gods der bliver losset på Køge Havn i kombination med virksomhedernes forøgede aktiviteter på transportcenteret skaber arbejdspladser. Rigtig mange arbejdspladser. Den direkte, indirekte og afledte beskæftigelse opgøres i analysen til 3.878 årsværk, hvilket er en stigning på 839 i forhold til 2008. Dette skal ses i forhold til en samlet beskæftigelse på ca. 20.000 årsværk i Køge Kommune.

Det direkte og afledte forbrug, som arbejdspladserne skaber i det omgivende samfund, betyder en omsætning på 4.919 mio. kr., hvilket er 873 mio. kr. mere end i 2008. Dette giver en indkomstdannelse på 2.458 mio. kr. og en samlet skattevirkning på 710 mio. kr.

Selvom beskæftigelseseffekten er størst tæt på havn og transportcenter og dermed i Køge Kommune, konkluderer rapporten, at effekterne af Køge Havn og Skandinavisk Transport Center kan spores i hele Region Sjælland og hovedstadsområdet.

Gennem benhårdt strategisk arbejde er det lykkedes at skabe en velsmurt transportklynge i Køge, som tiltrækker virksomheder og skaber arbejdspladser. Når dette har været tendensen i krisetider, kan det kun varsle positivt for fremtiden, mener Thomas Kampmann:

– Analysen understreger jo en øget produktion i de virksomheder, der anvender havnen og transportcenteret og kendetegner også, at klyngen samlet set har styrket sin position i det danske transportsystem. Det kræver derfor ikke lang tid foran krystalkuglen for at se, at de igangværende udvidelser havneområdet og transportcenteret, vil sikre en forsat positiv udvikling, som er helt essentiel for fremtiden i Køge Kommune.

– Når Køge Havn i år 2022 er færdigudviklet vil den strække sig over 925.000 m2 og råde over 3.200 meter havnekaj. Det er en gevaldig udvidelse på hele 85 pct. mere areal og 60 pct. flere kajmeter i forhold til, hvad vi har i dag. Det betyder direkte oversat optimale muligheder for havnerelateret erhverv.

Der er skam også stor efterspørgsel på de nye arealer. Faktisk er der allerede indgået aftaler om udlejning af ca. 80 % af det nye område. De første kunder forventes allerede at rykke ind på det nye areal om et par måneder.

Thomas Kampmann forsætter:

– Der er ligeledes store udvidelsesmuligheder på Skandinavisk Transport Center. Netop udvidelsesmulighederne og en liberal lokalplan er en af de væsentlige faktorer for at flere virksomheder har valgt at etablere sig på STC.

Undersøgelsen, som tager udgangspunkt i data indsamlet fra 59 virksomheder med direkte aktiviteter på havnen og/eller transportcenteret samt økonomiske nøgletal fra 2008 og 2013, påpeger yderligere at investeringerne i transportklyngen – Køge Havn og STC – i fremtiden vil forsætte med at skabe afkast og vækst i form af arbejdspladser, større omsætning, indkomstdannelse og skattevirkning.

Hent hele undersøgelsen: Oplandsanalyse – 2014

Ved spørgsmål eller andet kan der rettes henvendelse til Thomas Kampmann på telefon 28 13 83 23