Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Infrastruktur

Køge er centralt placeret på Sjælland og i den samlede Øresundsregion.

Map1-882x1024

Koblingen til S-togsnettet, regionalbanenettet, Køge Bugt Motorvejen og Køge Havn gør Køge til et attraktivt sted at bo, arbejde eller drive virksomhed tæt på København. Denne position styrkes i de kommende år, hvor en helt ny jernbane fra København til Ringsted via Køge vil gøre det muligt at bringe rejsetiden mellem Køge og København helt ned på 17-20 minutter, og den nye jernbane kobler Køge på det internationale banenet. Samtidig får byen en helt ny station – Køge Nord – med nye virksomheder og boliger som naboer.

Køge Bugt Motorvejen udbygges også, og Køge får en central placering i forhold til den kommende Femernforbindelse. Denne udvikling understøtter og forstærker den meget gunstige regionale placering, som Køge allerede har – og vil derfor skabe endnu flere muligheder for ny erhvervsudvikling og bosætning.


Ny jernbane “København – Køge – Ringsted”

Jernbanen mellem København og Ringsted over Roskilde er i dag en af de mest anvendte banestrækninger i Danmark. Både pendlere samt nationale og internationale passager- og godstrafik benytter banen.

kortWEB

Strækningen har i længere tid været fuldt udnyttet og i dag er banen blevet en trafikal flaskehals. Derfor bygger BaneDanmark nu en ny bane mellem København og Rignsted via Køge. Den nye bane muliggør en bedre køreplan med flere afgange samt kortere rejsetid på strækningen. Eksempelvis vil strækningen mellem København og Køge blive nedsat fra 45 til ca. 20 minutter. Hermed styrkes Køge status som et nationalt trafikknudepunkt, der kan imødekomme fremtidens transportbehov.

Ny station: “Køge Nord”

I forbindelse med banen anlægges en ny station, Køge Nord, med beliggenhed tæt ved Skandinavisk Transport Center. Med den nye station skabes et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Der bliver også mulighed for et parkér-og-rejs anlæg lige ved motorvejen. Fra stationen vil der køre toge til og fra København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Næstved.

3

COBE og DISSING+WEITLING er arkitekter på stationsprojektet, som kommer til at se således ud.


Kombiterminal i Køge

Beslutning om en kombiterminal i Køge ligger i naturlig forlængelse af den nye jernbanekorridor København-Ringsted over Køge, samt åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Der er planlagt ibrugtagning af den nye bane ultimo 2018 og for Femern Bælt er der planlagt ibrugtagning ultimo 2021 (nok nærmere 2024).

Gennemførelsen af København-Ringsted-løsningen betyder, at langt størstedelen af transitgodstogene kommer til at køre på denne nye jernbane. En kombiterminal i Køge kan bidrage til at koble dansk gods på den direkte godstogsforbindelse til Europa via Femern Bælt-forbindelsen – i stedet for at overlade opgaven til vore nabolande.

Analyserne peger på, at en kombiterminal i Køge…

  • vil kunne yde et markant bidrag til reduktion af CO2 udslip fra godstransporten
  • vil reducere trængselsproblemerne på vejnettet ved at flytte godstransport til bane
  • skaber danske arbejdspladser, som ellers vil blive placeret i Sverige og Tyskland
  • er efterspurgt af transportbranchen – forudsat den betjenes effektivt
kombiterminalv3

Kombiterminal kan placeres optimalt set i forhold til den nye bane – med tæt forbindelse til Skandinavisk Transport Center.

Prognoser for gods på jernbane

Transportministeriet har udarbejdet et skøn over effekten når den nye forbindelse over Femern ibrugtages jf. nedenstående figur:

Når Femernbælt-forbindelsen og den nye elektrificerede jernbane er færdigbygget er det skønnet, at der vil køre mellem 70 og 80 godstog gennem Sjælland i døgnet.

Det er en unik mulighed for at blive en god forretning for Danmark, og for at benytte den mest miljøvenlig godstransport, vi har tilgængelig. Derfor bør politikerne allerede nu tage hul på en drøftelse af at oprette en kombiterminal, hvor man kan omlaste gods fra tog til lastbil.


Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Et transportcenters succes afhænger stærkt af beliggenhed i forhold til nuværende og fremtidige hovedfærdselsårerne. Dette gælder både nationalt og internationalt – og kan måles i antal forbipasserende køretøjer pr. døgn. Køge Bugt Motorvejen er ubetinget den mest trafikerede vej i Danmark og et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer passerer Skandinavisk Transport Center i døgnet.

_THL8124

Dette giver dog en kraftig belastning på motorvejsstrækningen og af samme grund har vejdirektoratet besluttet at udbygge kapaciteten på Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor. Arbejdet foregår pt. på strækningen Greve S – Køge. De ekstra spor åbner i 2015 (Greve S – Solrød S) og i 2018 (Solrød S – Køge).


Afstande

Transporten og infrastrukturen fra Skandinavisk Transport Center og videre ind i landet er af stor betydning for mange af de store virksomheder. Transportcenteret er et oplagt udgangspunkt, da tilgangen til motorvejsnettet og dermed hele Sjælland er optimal.

Afstand til København

map-to-koebenhavn1

 

Afstand til Kastrup

map-to-lufthavn1

 

Afstand til Malmø

map-to-malmo1

 

Afstand til Femern

map-to-koebenhavn1