Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Infrastruktur

Køge er centralt placeret på Sjælland og i den samlede Øresundsregion.

Map1-882x1024

Koblingen til S-togsnettet, regionalbanenettet, Køge Bugt Motorvejen og Køge Havn gør Køge til et attraktivt sted at bo, arbejde eller drive virksomhed tæt på København. Denne position er styrket efter at den helt ny jernbane fra København til Ringsted via Køge før det muligt at rejse mellem Køge og København på under 20 minutter, samtidig med at den nye jernbane kobler Køge på det internationale banenet. Den nye station  – Køge Nord – udvikles med nye virksomheder og boliger som naboer.

Køge Bugt Motorvejen er ligeledes udbygget og giver Køge en central placering i forhold til den kommende Femernforbindelse. Denne udvikling understøtter og forstærker den meget gunstige regionale placering, som Køge allerede har – og vil derfor skabe endnu flere muligheder for ny erhvervsudvikling og bosætning.


Ny jernbane “København – Køge – Ringsted”

Jernbanen mellem København og Ringsted over Roskilde  var tidligere en af de mest anvendte banestrækninger i Danmark. Både pendlere samt nationale og internationale passager- og godstrafik benytter banen.

kortWEB

Strækningen var i længere tid været fuldt udnyttet og resulterede i at banen blev en trafikal flaskehals. BaneDanmark anlagde derfor en ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Den nye bane muliggør en bedre køreplan med flere afgange samt kortere rejsetid på strækningen. Eksempelvis blev rejsetiden åå¨strækningen mellem København og Køge nedsat fra 45 til ca. 20 minutter. Hermed styrkes Køge status som et nationalt trafikknudepunkt, der kan imødekomme fremtidens transportbehov.

Ny station: “Køge Nord”

I forbindelse med banen er der anlagt en ny station, Køge Nord, med beliggenhed tæt ved Skandinavisk Transport Center. Med den nye station skabes et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Der er også mulighed for et parkér-og-rejs anlæg lige ved motorvejen. Fra stationen kører der toge til og fra København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Næstved.

3

COBE og DISSING+WEITLING er arkitekter på stationsprojektet.


Kombiterminal i Køge

Beslutning om en kombiterminal i Køge ligger i naturlig forlængelse af den nye jernbanekorridor København-Ringsted over Køge, samt åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Der er planlagt ibrugtagning af Femern Bælt er i 2028.

Gennemførelsen af København-Ringsted-løsningen betyder, at langt størstedelen af transitgodstogene kommer til at køre på denne nye jernbane. En kombiterminal i Køge kan bidrage til at koble dansk gods på den direkte godstogsforbindelse til Europa via Femern Bælt-forbindelsen – i stedet for at overlade opgaven til vore nabolande.

Analyserne peger på, at en kombiterminal i Køge…

  • vil kunne yde et markant bidrag til reduktion af CO2 udslip fra godstransporten
  • vil reducere trængselsproblemerne på vejnettet ved at flytte godstransport til bane
  • skaber danske arbejdspladser, som ellers vil blive placeret i Sverige og Tyskland
  • er efterspurgt af transportbranchen – forudsat den betjenes effektivt
kombiterminalv3

Kombiterminal kan placeres optimalt set i forhold til den nye bane – med tæt forbindelse til Skandinavisk Transport Center.

Prognoser for gods på jernbane

Transportministeriet har udarbejdet et skøn over effekten når den nye forbindelse over Femern ibrugtages jf. nedenstående figur:

Når Femernbælt-forbindelsen og den nye elektrificerede jernbane er færdigbygget er det skønnet, at der vil køre mellem 70 og 80 godstog gennem Sjælland i døgnet.

Det er en unik mulighed for at blive en god forretning for Danmark, og for at benytte den mest miljøvenlig godstransport, vi har tilgængelig. Derfor bør politikerne allerede nu tage hul på en drøftelse af at oprette en kombiterminal, hvor man kan omlaste gods fra tog til lastbil.


Afstande

Transporten og infrastrukturen fra Skandinavisk Transport Center og videre ind i landet er af stor betydning for mange af de store virksomheder. Transportcenteret er et oplagt udgangspunkt, da tilgangen til motorvejsnettet og dermed hele Sjælland er optimal.

Afstand til København

map-to-koebenhavn1

 

Afstand til Kastrup

map-to-lufthavn1

 

Afstand til Malmø

map-to-malmo1

 

Afstand til Femern

map-to-koebenhavn1