Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Fremtidigt samarbejde om containerterminal undersøges

Fremtidigt samarbejde om containerterminal undersøges

En udflytning af containerterminalen er et nødvendigt led i byudviklingen og den videre udvikling af Nordhavn i København. Derfor skal CMP, der driver containervirksomheden i Nordhavn, nu træffe afgørelse om containerterminalens fremtid, og undersøger derfor nye muligheder.

Det har længe været kendt og var en del af programmet i masterplan-konkurrencen for Nordhavn fra 2009, at containerterminalen på sin nuværende lokation ikke kunne blive på sigt. Der blev på den baggrund i foråret igangsat et udredningsarbejde, der skal belyse mulighederne for udflytningen af CMP (Copenhagen Malmö Port AB)’s containerterminal. I udviklingsplanerne for Nordhavn er der taget højde for at containerterminalen kan flyttes til Ydre Nordhavn, når byudviklingen påkræver det. Samtidig har Køge Havn rettet henvendelse til CMP.

Igennem de senere år har Køge Havn udviklet havnen og et større logistikcenter i form af Skandinavisk Transport Center og har i den forbindelse skabt en af Danmarks hurtigst voksende logistik- og transportklynger. Samtidig muliggør den seneste havneudvidelse at der ikke bare skabes nye arealer, men også en betydelig større vanddybde.

Køge Havn har i den forbindelse rettet henvendelse til CMP vedrørende en mulig placering af den kommende containerterminal i Køge Havn. Parterne har på denne baggrund indgået et letter of intent om at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Undersøgelserne af et muligt samarbejde skal forløbe over de næste seks måneder.

Johan Röstin, adm. direktør for CMP, fortæller:
”Det er af afgørende betydning for os, at den fremtidige placering af containerterminalen fortsat giver de bedste betingelser for at betjene vores område og kunder. Køge Havn er med sin centrale placering, gode havneforhold og infrastruktur et interessant alternativ til terminalens nuværende beliggenhed i Nordhavn. Derfor har vi sammen med Køge Havn indgået et letter of intent om at undersøge muligheden for at placere en containerhavn i Køge Havn med CMP som lejer og operatør”.

Thomas Elm Kampmann, havnedirektør i Køge Havn udtaler:
”En lang række virksomheder har i de seneste år valgt at placere deres virksomhed i Køge, hvilket grundlæggende skyldes, at virksomheder er dybt afhængige af en effektiv infrastruktur samt rammeforhold, der er gearet til fremtiden, og netop disse parametre er tilstede i transport- og logistikklyngen i Køge. Når vi så samtidig ved, at omkring 80 % af de containere, der i dag håndteres på containerterminalen i Nordhavn i København, starter eller slutter deres rejse syd for København, så er det selvfølgelig naturligt at kigge på en alternativ og mere logisk placering.”

For pressehenvendelser kontakt:
Copenhagen Malmö Port – viceadm. direktør Barbara Scheel Agersnap, tlf. 45 35 46 11 11
Køge Havn – direktør Thomas Elm Kampmann, tlf. 45 28 13 83 23