Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Formålet med Femern

Formålet med Femern

Faste forbindelser er og bliver succeshistorier. Man fristes til at sige uanset prisen. Det har vi set gang på gang med f.eks. Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Femern bliver også en succes – i hvert fald for passagertrafikken. Hvorvidt det også bliver tilfældet for godstransporten, er jeg mere usikker på.

Det er altafgørende vigtigt, at tænke faste forbindelser ind i en større økonomisk og strukturel virkelighed. Ikke mindst infrastrukturen er vigtig for at få det maksimale udbytte af den nye tunnel. Spørgsmålet bør ikke være, om vi skal have Femern-forbindelsen, men hvad vi skal bruge den til; Hvordan sikrer vi sikrer at forbindelsen fører til varig beskæftigelse på dansk jord? Ét spørgsmål som politikerne allerede nu bør forholde til, mens anlægsloven er på vej gennem Folketinget. Vigtigheden af at udnytte trafikstrømmen mellem Skandinavien og Centraleuropa nævnes praktisk talt ikke i debatten om Femern-forbindelsen.

Det er givet at Fermern-forbindelsen vil medføre en masse transittrafik gennem Danmark, men det er ikke givet, at vi i Danmark formår at få noget ud af det. Vi bør allerede nu forberede de nødvendige anlæg til at sikre, at vi også kan anvende den nye forbindelse til at fragte gods til og fra Danmark. Det er nødvendigt hvis vi vil danske transportarbejdspladser og hvis vi vil leve op til EU´s og folketingets ambitioner, om at gavne miljøet ved at flytte dansk gods fra lastbil til bane.

Politikerne er simpelthen nødt til at se på mulighederne for at skabe områder, hvor strømmen af danske og udenlandske varer kan forædles og distribueres på miljørigtig og økonomisk optimal måde.

Danmark og EU

Både i Danmark og i EU er der et stort ønske om at flytte godstransporten fra vores motorveje til jernbanen. Det er der meget sund fornuft i. For det første er det en miljørigtig løsning og for det andet løser det de kapacitetsproblemer på vejene, som vi ikke kan blive ved med at bygge os ud af.

Hvis disse ambitioner skal realiseres, kræver det steder, hvor fragt gnidningsfrit kan omlastes mellem lastbiler, skibe og jernbaner. Vi har i mange år peget på, at en kombiterminal i Køge er den ideelle løsning, fordi området i forvejen er et logistikcentrum med to motorveje, en havn og en kommende jernbane til Tyskland og Sverige. Køge bliver hermed en del af en transportkorridor, der strækker sig hele vejen fra Sicilien til Finland.  Området har derfor en idéel placering til forædling af varer og distribution for hele Sjælland og Sydsverige.

Både i Malmø og Hamborg er man længere fremme, end vi er i Danmark. Når Femern-forbindelsen åbner, kan vi potentielt komme i en situation, hvor danske varer bliver kørt med lastbil til Malmø og omlastet til godstog, for så at køre tilbage over Øresund og Femern mod resten af Europa.

Hvis vi skal undgå den situation, så er det nu tankerne skal tænkes og investeringerne skal foretages. Når først Femern-forbindelsen er på plads, vil trafikmønstrene være fastlagte, og så er det for sent.

Af Thomas Kampmann, Direktør, Køge Havn, STC og Køge Jorddepot

Bragt i Børsen d. 30-4-2015, s. 3

Læs artiklen på Børsens hjemmeside